Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Film

Istnieje możliwość wyboru trybu nagrywania filmów.

  1. - [Tryb fotografowania] - [Film].