Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

SteadyShot (Film)

To urządzenie wyposażono w funkcję stabilizacji optycznej SteadyShot, która pozwala zredukować drgania kamery podczas filmowania i przybliżania, jak również przy ujęciu szerokokątnym .

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ustawienia aparatu] - [ SteadyShot] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Inteligentne aktyw.:
Nagranie filmu przy użyciu najefektywniejszej funkcji SteadyShot w tym urządzeniu.
Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S 4K].
Aktywny:
Nagranie filmu przy użyciu efektywniejszej funkcji SteadyShot.
Standardowy:
W trybie filmowania przy ujęciu szerokokątnym redukuje drgania kamery przy użyciu funkcji SteadyShot.
Wyłącz ():
Nie używa funkcji SteadyShot.

Uwaga

 • Kąt widzenia ulegnie zmianie po zmianie ustawień funkcji [ SteadyShot].
 • Po ustawieniu opcji [ SteadyShot] na [Aktywny] poziom powiększenia będzie wynosił 40x podczas nagrywania filmu HD i 30x podczas nagrywania filmu 4K.
 • Po wybraniu opcji [Inteligentne aktyw.] następujące funkcje nie będą dostępne.
  • [NAGR. podw. wideo]
  • Fotografowanie w trybie nagrywania filmu
  • [ Wprowadzanie]
 • W przypadku użycia następujących funkcji nie można użyć opcji [Inteligentne aktyw.]. W przypadku użycia następujących funkcji, gdy ustawiona jest opcja [Inteligentne aktyw.], opcja [ SteadyShot] zostanie przełączona na [Aktywny].
  • [Przesył. str. na żywo]
  • [Płynne wolne NAGR]
  • [Zdjęcie golfowe]
  • [NAGR. z dużą szybk.]
  • Gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S 4K]