Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

NAGR. podw. wideo

Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia podwójnego trybu nagrywania (rejestrowania filmu MP4 podczas nagrywania filmu).

 1. - [Jakość/ rozmiar obrazu] - [NAGR. podw. wideo] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz :
Rejestrowanie filmu MP4 podczas nagrywania w formacie 4K lub HD.
Wyłącz:
Film MP4 nie jest rejestrowany podczas nagrywania filmu w formacie 4K lub HD.

Uwaga

 • Gdy spełniony będzie dowolny z poniższych warunków, opcja [NAGR. podw. wideo] zostanie ustawiona na [Wyłącz].
  • Gdy opcja [ Tryb NAGR] jest ustawiona na [60p Jakość (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i)]/[50p Jakość (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i)].
  • Gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S HD] i opcja [ Szybkość klatek] jest ustawiona na 60p (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i)/50p (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i).
  • Podczas korzystania z funkcji [Przesył. str. na żywo]
  • Podczas korzystania z funkcji [Ster. wieloma aparat.]
 • Następujących funkcji nie można użyć, gdy opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na [Włącz].
  • Nagryw. dwoiste (Gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S 4K].)
  • AF z podążaniem (gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S 4K].)
  • Wykrywanie twarzy (gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S 4K].)
  • Gdy opcja [ SteadyShot] jest ustawiona na [Inteligentne aktyw.].