Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Numer pliku

Istnieje możliwość wyboru sposobu przypisywania numerów plików zdjęciom/filmom MP4.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia nośnika] - [Numer pliku] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Seria:

Zdjęciom/filmom MP4 są przypisywane kolejne numery plików. Numer pliku zwiększa się po każdorazowym zarejestrowaniu zdjęcia/filmu MP4.

Nawet po zmianie karty pamięci kolejność numeracji plików nie ulega zmianie.

Resetuj:
Pliki są numerowane kolejno począwszy od najwyższego numeru pliku na nośniku zapisu. Po zmianie karty pamięci pliki są numerowane od początku. Każda karta pamięci ma własną numerację.