Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Opróżnij muzykę (modele z gniazdami WE./WY. USB)

Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików muzycznych zapisanych w tym urządzeniu.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustaw. odtwarzania] - [Opróżnij muzykę].