Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Reset infor. o sieci

Możliwe jest zresetowanie nie tylko parametrów nazwy SSID/hasła, ale również informacji o punkcie dostępowym, funkcji [Połącz. pojedyncze] ustawienia [Us. ster. wieloma ap.], [Ustawienia przesyłania strumieniowego] i [Ustawienia SNS] skonfigurowanych w programie „PlayMemories Home” itp.

  1. - [Sieć bezprzewodowa] - [ Ustawienia] - [Reset infor. o sieci].

Uwaga

  • Po zresetowaniu informacji o połączeniu należy ponownie skonfigurować smartfon lub punkt dostępowy.
  • Podczas przesyłania strumieniowego na żywo konieczne może być ponowne skonfigurowanie ustawień w programie „PlayMemories Home”.