Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Ust. połączenia USB

Istnieje możliwość ustawienia trybu transmisji przez magistralę USB w przypadku podłączenia tego urządzenia do komputera lub innego urządzenia USB.

  1. - [Konfiguracja] - [ Połączenia] - [Ust. połączenia USB] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto:
To urządzenie automatycznie dobierze najbardziej optymalny tryb transmisji danych przez magistralę USB w zależności od podłączonego urządzenia.
MTP:
Jest to tryb transmisji danych przez magistralę USB zgodny z pewnymi rodzajami komputerów.
Mass Storage:
Jest to tryb transmisji danych przez magistralę USB zgodny z wieloma rodzajami urządzeń USB.

Uwaga

  • Po podłączeniu tego urządzenia do urządzenia zewnętrznego w trybie [MTP] pliki obrazów będą wyświetlane wraz z datą ich nagrania. Pewnych informacji, znajdujących się w plikach obrazów nie będzie można wyświetlić na podłączonym urządzeniu. Do importowania obrazów z tego urządzenia do komputera należy używać oprogramowania PlayMemories Home.
  • Jeżeli po podłączeniu tego urządzenia do komputera z systemem Windows 7 lub Windows 8 nie pojawia się okno „Device Stage*”, należy ustawić opcję [Ust. połączenia USB] na [Auto].

    *“Device Stage” to menu systemu Windows 7 lub Windows 8 służące do zarządzania urządzeniami (kamerą, aparatem itp.) podłączonymi do komputera.