Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Auto. korekta trapez. (Modele z projektorem)

Funkcja automatycznej korekcji zniekształceń trapezowych pozwala skorygować zniekształcone obrazy (u góry lub na dole), aby obrazy wyświetlany przez projektor był prostokątny.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Auto. korekta trapez.] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz:
Automatycznie koryguje pionowe zniekształcenia trapezowe.
Wyłącz:
Nie koryguje zniekształceń. Wybierz ustawienie podczas wyświetlania obrazów z projektora na pochylonym ekranie.

Uwaga

  • W zależności od kąta projekcji, pionowe zniekształcenia trapezowe mogą nie zostać dobrze skorygowane.