Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Inicjalizuj

Przywrócone zostaną ustawienia domyślne wszystkich opcji.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Inicjalizuj] - .

Wskazówka

  • Nawet w przypadku użycia tej funkcji, wszystkie filmy i zdjęcia zostaną zachowane.