Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Przewidywany czas nagrywania dla każdego z akumulatorów

Przybliżony czas nagrywania dla każdego z akumulatorów podano poniżej.

Czas nagrywania ciągłego

NP-FV70 (w zestawie):
150 min
150 min
NP-FV100A
300 min
300 min

Typowy czas nagrywania

NP-FV70 (w zestawie):
75 min
75 min
NP-FV100A
150 min
150 min
Górny:
Gdy monitor LCD jest otwarty
Dolny:
Podczas nagrywania z wykorzystaniem wizjera, bez otwierania monitora LCD (modele z wizjerem)

Wskazówka

  • Czas każdego nagrania jest mierzony dla następujących ustawień.
    • Gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S 4K], opcja [ Tryb NAGR] jest ustawiona na [60Mbps ] i opcja [ Szybkość klatek] jest ustawiona na [30p]
    • Opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na [Wyłącz]
  • Czasy mierzone podczas korzystania z urządzenia w temperaturze 25 °C . Zalecany przedział to od 10 °C do 30 °C .
  • Czas nagrywania i odtwarzania będzie krótszy, jeżeli warunki, w których korzystasz z urządzenia, będą poza podanym zakresem (np. praca w niskich temperaturach).