Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Uwaga dotycząca pozbywania się/przekazywania karty pamięci

Nawet w przypadku usunięcia danych z karty pamięci za pomocą opcji [Kasuj] lub sformatowania karty za pomocą opcji [Format] z poziomu kamery lub komputera, nie wszystkie dane zostaną całkowicie usunięte z karty. Przed przekazaniem karty pamięci innej osobie wskazane jest całkowite usunięcie danych z poziomu komputera przy użyciu specjalnego oprogramowania do kasowania danych. Dodatkowo przed pozbyciem się karty pamięci wskazane jest zniszczenie korpusu karty.