Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Aby wyczyścić obudowę i powierzchnię obiektywu projektora (modele z projektorem)

  • Delikatnie przetrzeć korpus i obiektyw szmatką do czyszczenia okularów lub zwykłą miękką ściereczką.
  • Jeżeli korpus i obiektyw projektora są bardzo zabrudzone, należy je oczyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną w wodzie, a następnie wytrzeć je do sucha miękką szmatką.
  • Należy unikać przypadków wymienionych poniżej, aby nie dopuścić do zdeformowania korpusu, uszkodzenia warstwy wykończeniowej i zarysowania obiektywu:
    • Używania substancji chemicznych, np. rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu, ściereczek nasączonych substancjami chemicznymi, środków odstraszających owady, środków owadobójczych i filtrów przeciwsłonecznych
    • Obsługi urządzenia rękoma zabrudzonymi powyższymi substancjami
    • Narażania urządzenia na długotrwały kontakt z przedmiotami wykonanymi z gumy lub winylu