Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Informacje o znakach towarowych

 • Handycam i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • AVCHD, logo AVCHD, AVCHD Progressive i logo AVCHD Progressive są znakami towarowymi firm Panasonic Corporation i Sony Corporation.
 • XAVC S i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Mobile i logo PlayMemories Mobile są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , MagicGate, , MagicGate Memory Stick i MagicGate Memory Stick Duo znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • InfoLITHIUM jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
 • BIONZ X jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
 • BRAVIA i Photo TV HD są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
 • Dolby i symbol double-D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
 • Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • iPhone i iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Intel, Pentium oraz Intel Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA i WPA2 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
 • DLNA i DLNA CERTIFIED są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Digital Living Network Alliance.
 • Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • QR Code to zarejestrowany znak towarowy firmy DENSO WAVE INCORPORATED.
 • Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
 • Facebook i logo „f” są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Facebook, Inc.
 • Twitter i logo Twitter są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Twitter, Inc.
 • Ustream, IBM Cloud i IBM Cloud Video są znakami towarowymi firmy IBM.
 • YouTube i logo YouTube to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Google Inc.
 • Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Ponadto znaki ™ i ® nie zawsze pojawiają się w niniejszym Przewodniku pomocniczym.