Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Ręczna zmiana ustawień obrazu pierścieniem MANUAL (modele z wizjerem)

Użyj funkcji przypisanych do przycisku MANUAL lub pierścienia MANUAL.

 1. Naciśnij przycisk MANUAL, aby przełączyć się na tryb pracy ręcznej.
  • Naciśnięcie przycisku MANUAL powoduje przełączenie trybu pracy pomiędzy trybem ręcznym i automatycznym. (Z wyjątkiem przypadku, w którym funkcja [Zoom] jest przypisana do pierścienia MANUAL)

  A: Przycisk MANUAL

  B: Pierścień MANUAL

 2. Obróć pierścień MANUAL, aby wprowadzić korekty.

Uwaga

 • Ustawienia ręczne zostaną zachowane, nawet jeśli zmieniony zostanie element przypisany do pierścienia MANUAL. Jeśli jednak opcja [Ekspozycja] zostanie ustawiona po ręcznym ustawieniu opcji [Przestawienie AE], ustawienie opcji [Ekspozycja] nadpisze ustawienie opcji [Przestawienie AE].
 • Jeśli zostanie ustawiona jedna z opcji [Ekspozycja], [Przesłona] lub [Szybkość migawki], ustawienia pozostałych 2 elementów zostaną anulowane.
 • Pierścień MANUAL nie jest dostępny podczas korzystania z funkcji przesyłanie strumieniowe na żywo.
 • Pierścień MANUAL nie jest dostępny podczas korzystania z funkcji sterowania wieloma aparatami.