Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Wersja

Istnieje możliwość wyświetlenia wersji oprogramowania produktu.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Wersja].