Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Części i elementy sterujące (bok)

 1. Lampka dostępu do karty pamięci

  Gdy lampka jest podświetlona lub miga, to urządzenie odczytuje/zapisuje dane.

 2. Gniazdo karty pamięci
 3. Gniazdo HDMI OUT
 4. Gniazdo PROJECTOR IN (modele z projektorem)
 5. Głośnik
 6. Przycisk / (Tryb fotografowania) (modele z wizjerem)
 7. Przycisk (Elimin. mojego głosu)

  Wyciszenie głosu osoby nagrywającej film.

 8. Przycisk PROJECTOR (modele z projektorem)
 9. Przycisk (Podgląd obrazów)
 10. Przycisk NIGHTSHOT (modele z wizjerem)
 11. Przycisk (WŁĄCZONE/GOTOWOŚĆ)