Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Megjegyzések a Walkman számítógéphez való csatlakoztatásával kapcsolatban

  • Ne válassza le a Walkman készüléket a számítógépéről, amikor USB-kapcsolaton keresztül adatokat másol a Walkman és a számítógép között. Ez az átmásolt adatok, illetve a Walkman készüléken tárolt adatok elvesztéséhez vezethet.

  • Ne kapcsolja be, indítsa újra, ébressze fel alvó üzemmódból, illetve ne kapcsolja ki a számítógépet, amikor a Walkman készülék USB-kapcsolaton keresztül a számítógéphez csatlakozik. Ez a Walkman meghibásodásához vezethet. Az ilyen műveletek elvégzése előtt válassza le a Walkman készüléket a számítógépről.