Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

A microSD-kártyákra vonatkozó megjegyzések

 • Használjon olyan microSD-kártyát (nem tartozék), amelyet előzőleg már formázott a Walkman segítségével. A számítógépekkel vagy más eszközökkel formázott microSD-kártyák működése nem garantált.
 • Amennyiben egy adatokat tartalmazó microSD-kártyát formáz, ezek az adatok el fognak veszni. Ügyeljen rá, hogy ne töröljön fontos adatokat.
 • Ne hagyja a microSD-kártyát kisgyerekek által elérhető helyen. A gyerekek véletlenül lenyelhetik a kártyát.
 • Ne kísérelje meg a microSD-kártya behelyezését vagy eltávolítását, amikor a Walkman nincs [Insert/Remove SD Card] üzemmódban. Ellenkező esetben a Walkman meghibásodhat.
 • A Walkman készülékével kompatibilis összes microSD-kártya típus működése nem garantált.
 • A következő esetekben az adatok megsérülhetnek:
  • Írási/olvasási művelet közben a microSD-kártya eltávolításra kerül vagy a Walkman készülék kikapcsolásra kerül.
  • Amikor a microSD-kártya használatára statikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak kitett környezetben kerül sor.
 • A tárolt adatok elvesztéséért vagy sérülésért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
 • Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.
 • Ne érjen a microSD-kártya érintkezőihez kézzel vagy fémtárggyal.
 • Ne üsse meg, ne hajlítsa meg, illetve ne ejtse le a microSD-kártyát.
 • Ne szerelje szét, illetve ne módosítsa a microSD-kártyát.
 • Ne tegye ki a microSD-kártyát víznek.
 • Ne használja a microSD-kártyát a következő körülmények között:
  • Olyan helyeken, ahol a szükséges működési körülmények nem teljesülnek, például egy napon parkoló autó forró utasterében, és/vagy nyáron, közvetlen napfénynek kitett kültéren, illetve fűtőtest közelében.
  • Magas páratartalmú helyen vagy korrozív anyagok jelenlétében.
 • A microSD-kártya használata esetén bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő irányba helyezi be a kártyát a microSD-kártya foglalatba.
 • Ne helyezzen idegen tárgyakat a microSD-kártya foglalatba.