Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

 • A töltési idő az akkumulátorhasználat körülményeitől függően változhat.
 • Amennyiben az akkumulátor üzemideje a megfelelő feltöltést követően általános üzemidejének körülbelül felére csökken, az akkumulátor valószínűleg elhasználódott. Kérjük, ebben az esetben forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
 • Amennyiben a Walkman készülékét hosszú idő után először tölti fel, előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel, illetve hogy a Walkman nem reagál. Töltse a Walkman készüléket körülbelül 10 percig, ezt követően megfelelően kell működnie.
 • Amennyiben a környezeti hőmérséklet átlépi a javasolt tartományt, a jel jelenik meg a képernyőn, a készülék pedig megszakítja a töltést. Az akkumulátort mindig 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban kell feltölteni.
 • Az akkumulátor körülbelül 500 alkalommal tölthető fel teljesen lemerült állapotról. A Walkman használatának körülményeitől függően ez a szám változhat.
 • Az akkumulátor meghibásodásának elkerülése érdekében félévente vagy évente legalább egyszer töltse fel az akkumulátort.
 • A töltés nem garantált otthon összeszerelt vagy módosított számítógépekkel.
 • Az USB-porthoz csatlakoztatott USB elosztóval való működés csak saját tápellátással rendelkező, jóváhagyott logóval ellátott USB elosztóval garantált.
 • Ne csatlakoztassa a Walkman készüléket hosszú időre olyan hordozható számítógéphez, amely nincs hálózati tápforrásra kötve. Ez lemerítheti a számítógép akkumulátorát.
 • Ne kapcsolja be, indítsa újra, ébressze fel alvó üzemmódból, illetve ne kapcsolja ki a számítógépet, amikor a Walkman készülék USB-kapcsolaton keresztül a számítógéphez csatlakozik. Ez a Walkman meghibásodásához vezethet. Az ilyen műveletek elvégzése előtt válassza le a Walkman készüléket a számítógépről.
 • Töltés közben a Walkman felmelegedhet. Ez nem utal meghibásodásra.
 • A töltésjelző sávok nem egyenlők. Csupán útmutatásnak tekintse a töltésjelzőt.
 • A [Do not disconnect.] üzenet jelenik meg, amikor adatokat tölt át a Walkman és a számítógép között. Ne válassza le az USB-kábelt, amikor a [Do not disconnect.] üzenet látható a kijelzőn. Ez az áttöltés alatt lévő adatok, illetve a Walkman készüléken tárolt adatok elvesztéséhez vezethet.