WALKMANNWZ-F886/F887

Използвайте това ръководство, когато имате проблеми или когато искате да научите как да използвате вашия Walkman.


Функцията DSEE HX е налична за софтуера на Walkman, обновен до версия 1.10 или по-нова.
Задаване на качество на звука сами


Форматът DSD е наличен за софтуера на Walkman, обновен до версия 1.20 или по-нова.
Поддържани формати