Digital Music PlayerNWZ-M504

Kako ga uporabljati

Kako začeti

Spletno mesto za registracijo kupcev

Pred uporabo

Uporaba predvajalnika Walkman

Deli in krmilni gumbi

Napajanje/polnjenje

Začetne nastavitve

Osnovne operacije

Meni Domov

Priključitev predvajalnika Walkman na računalnik

Inicializacija/posodabljanje

Prenos vsebine

Postopek prenosa vsebine v predvajalnik Walkman

Namestitev programa Media Go

Namestitev programa Content Transfer

Uvoz vsebine v programsko opremo

Prenos vsebine v predvajalnik Walkman

Brisanje vsebine iz predvajalnika Walkman

Upravljanje programa Media Go

Glasba

Predvajanje glasbe

Brisanje pesmi

Nastavitve glasbe

Radio FM

Poslušanje radia FM

Nastavitve radia FM

Zmanjšanje hrupa

Uporaba funkcije za zmanjšanje hrupa

Nastavitve zmanjšanja hrupa

Vzpostavljanje povezave s pametnim telefonom

Vzpostavljanje povezave z enim dotikom (NFC)

Vzpostavljanje povezave s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth

Nastavitve Bluetooth

Opombe o komunikaciji Bluetooth

Uporaba s pametnim telefonom

Predvajanje glasbe, shranjene v pametnem telefonu

Sprejemanje dohodnega klica na pametnem telefonu

Nastavitve

Nastavitve glasbe

Nastavitve radia FM

Nastavitve zmanjšanja hrupa

Nastavitve Bluetooth

Splošne nastavitve

Jezikovne nastavitve

Obvestilo

Previdnostni ukrepi

Spletno mesto za podporo uporabnikom

Specifikacije

Specifikacije