Akun lataaminen


Walkman-laitteen akku ladataan uudelleen, kun Walkman-laite on yhdistetty käytössä olevaan tietokoneeseen USB-telakointiasemalla (vakiovaruste).
 1. Liitännät

 1. OPR-merkkivalo [Tietoja]

 1. Liitännät

 1. OPR-merkkivalon ikkuna

 1. Kuivaa Walkman-laitteen () liittimet tarvittaessa kuivalla pyyhkeellä.

 1. Liitä Walkman-laite USB-telakointiasemaan.

Varmista, että Walkman-laitteen () ja USB-telakointiaseman () liitännät ovat yhteydessä toisiinsa.
 1. Kytke USB-telakointiaseman USB-liitäntä käytössä olevaan tietokoneeseen.

Lataaminen alkaa. Varmista, että OPR-merkkivalon ikkuna () palaa punaisena USB-telakointiasemassa.
Latausaika on noin 1,5 tuntia.
Kun Walkman-laite on ladattu täyteen, irrota se tietokoneesta.
Jos käytössä on Mac-tietokone, napsauta [WALKMAN]-poistokuvaketta Finderin sivupalkissa, niin yhteys Walkman-laitteeseen katkaistaan.

Akun lataustilan tarkistaminen

Kun akkua ladataan, OPR-merkkivalo ilmaisee Walkman-laitteen lataustilan. Voit tarkistaa OPR-merkkivalon tilan OPR-merkkivaloikkunasta () USB-telakointiasemasta (vakiovaruste).
Palaa punaisena: Latautuu
Sammuu: Täyteen ladattu tai ei ole latautumassa. Walkman-laite voi käyttää akun virtaa tässä tilassa. (*1)
(*1) Walkman-laite ei lataudu, jos tietokone siirtyy virransäästö- tai lepotilaan, vaan purkautuu siinä tapauksessa.
Vihje
 • Lepotilan tai horrostilan peruuttaminen voi tapahtua eri tavalla tietokoneesta riippuen. Ota yhteys tietokoneen valmistajaan, jos haluat lisätietoja.

Jäljellä olevan akun virran tarkistaminen

Jäljellä oleva akun virta esitetään OPR-merkkivalon avulla. Kun OPR-merkkivalon väri muuttuu punaiseksi, lataa akku uudelleen.
(*1) Vilkkuu noin 5 sekunnin välein toiston ja pysäytyksen aikana.
(*2) Vilkkuu nopeasti ja päästää pitkän äänimerkin.
Kun akku on lopussa, OPR-merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena ja laitteesta kuuluu pitkä äänimerkki. Tämän jälkeen et voi käyttää Walkman-laitetta. Lisätietoja akun kestosta on kohdassa [Tietoja].
Vihje
 • Kun sammutat Walkman-laitteen, OPR-merkkivalo sammuu hitaasti lataustilan merkiksi.

Akun lataamiseen liittyviä huomautuksia

 • USB-telakointiasema (vakiovaruste) ei ole vedenkestävä. Varmista ennen akun lataamista, että Walkman-laite ei ole märkä. [Tietoja]

 • Lataa akku ympäristön lämpötilan ollessa 5 °C - 35 °C. Jos yrität ladata akkua tästä lämpötilasta poikkeavassa ympäristön lämpötilassa, akku ei lataudu oikein. Tässä tapauksessa OPR-merkkivalo vilkkuu punaisena.

 • Akku voidaan ladata uudelleen ennen sen loppuun kulumista noin 500 kertaa. Tämä luku voi vaihdella Walkman-laitteen käyttöolosuhteiden mukaan.

 • Walkman-laitteen hallintapainikkeita ei voi käyttää, kun laite on yhdistetty tietokoneeseen.

 • Jotta akku ei kärsi, lataa akku vähintään kerran puolessa vuodessa tai vuodessa.

 • Walkman-laite ei lataudu, jos tietokone siirtyy virransäästö- tai lepotilaan, vaan purkautuu siinä tapauksessa.

 • Älä jätä Walkman-laitetta pitkiksi ajoiksi sellaiseen kannettavaan tietokoneeseen yhdistetyksi, jota ei ole liitetty verkkovirtaan. Walkman-laitteen jättäminen yhdistetyksi voi purkaa tietokoneen akun.

 • Irrota Walkman-laite tietokoneesta, ennen kuin käynnistät, käynnistät uudelleen, herätät lepotilasta tai sammutat tietokoneen.

 • Walkman-laite voi lämmetä latauksen aikana. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.

 • Kun käytät Walkman-laitetta ensimmäistä kertaa tai jos et ole käyttänyt Walkman-laitetta pitkään aikaan, lataa se täyteen (kunnes OPR-merkkivalo sammuu).

 • Kun käytät Walkman-laitetta ensimmäistä kertaa tai jos et ole käyttänyt Walkman-laitetta pitkään aikaan, sen tunnistaminen tietokoneen toimesta voi kestää muutaman minuutin, vaikka lataaminen olisi jo alkanut (OPR-merkkivalo syttynyt palamaan punaisena). Tarkista, että tietokone tunnistaa Walkman-laitteen, kun olet yhdistänyt sen tietokoneeseen noin 5 minuutin ajaksi.