Tietoja OPR-merkkivalon tilasta

OPR-merkkivalo ilmaisee seuraavat tilat lataustilan ja jäljellä olevan akun varauksen lisäksi.
  1. OPR-merkkivalo

Kun käynnistät ”WALKMAN”-laitteen


Merkkivalon merkitys
OPR-merkkivalon tila
Ääni
Laite käynnistyy ja sitä alustetaan.
Syttyy ja vilkkuu sitten
Toistuva käynnistysääni
Laitteessa on tapahtunut virhe.
Syttyy
Virheääni


Kun sammutat ”WALKMAN”-laitteen


Merkkivalon merkitys
OPR-merkkivalon tila
Ääni
Jäljellä olevan akkuvirran tarkistaminen. (*1)
tai tai
Syttyy ja sammuu sitten hitaasti
Sammutusääni


(*1) Kun sammutat Walkman-laitteen, OPR-merkkivalo sammuu hitaasti lataustilan merkiksi.

Toiston tai keskeytetyn toiston aikana


Merkkivalon merkitys
OPR-merkkivalon tila
Ääni
Jäljellä olevan akkuvirran tarkistaminen.
tai tai
Vilkkuu noin 5 sekunnin välein
Walkman-laitteessa toistettavia tiedostoja ei ole.
Vilkkuu toistuvasti
Virheen äänimerkki ja viesti ”NO DATA”
Yrität toistaa muotoa, jota ei tueta, tai DRM-tiedoston.
Kaksi lyhyttä äänimerkkiä
Yrität toistaa vanhentuneen tiedoston.
Viesti ”EXPIRED”
Akun virta on lähes lopussa.
Vilkkuu kolme kertaa peräkkäin
Kaksi pitkää äänimerkkiä


Yhteydessä tietokoneeseen


Merkkivalon merkitys
OPR-merkkivalon tila
Ääni
Akkua ladataan.
Syttyy
Akku on ladattu täyteen.
Sammuu
Walkman-laitetta käytetään USB-telakointiaseman (vakiovaruste) avulla esimerkiksi tietoja siirrettäessä.
Vilkkuu nopeasti
Akkua yritetään ladata ympäristön lämpötilassa, joka ei ole 5 ºC - 35 ºC.
Vilkkuu toistuvasti kahdesti


AVLS-asetus.


Merkkivalon merkitys
OPR-merkkivalon tila
Ääni
AVLS-asetustilaan on siirretty.
Syttyy
AVLS on käytössä.
Vilkkuu toistuvasti kahdesti
AVLS on poistettu käytöstä.
Vilkkuu toistuvasti kahdesti


Alustaminen-asetus


Merkkivalon merkitys
OPR-merkkivalon tila
Ääni
Alustamisasetusten tila on käynnistetty.
Vilkkuu
Laite odottaa asetusta sen merkiksi, suoritetaanko alustus.
Syttyy
Odotetaan alustamisen suoritusta.
Syttyy
Alustamista suoritetaan.
Vilkkuu nopeasti