Musiikin siirtäminen Windowsin Resurssienhallinnan/Mac-järjestelmän Finderin avulla

Voit siirtää musiikkia suoraan vetämällä ja pudottamalla Windowsin Resurssienhallinnan tai Mac-järjestelmän Finderin avulla.
  1. Yhdistä Walkman-laite ja tietokone toisiinsa USB-telakointiaseman (vakiovaruste) avulla.

  1. Avaa [Music]-kansio jollakin seuraavista tavoista sen mukaan, minkälainen tietokone sinulla on käytössä.

Windows 7 tai aiempi:
Valitse [Käynnistä] – [Tietokone] tai [Oma tietokone] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [Music].
Windows 8:
Valitse [Työpöytä], kun näytössä on [aloitusnäyttö], niin [Resurssienhallinta] avautuu. Valitse [Tietokone] -luettelosta [WALKMAN] – [Storage Media] – [Music].
Mac:
Valitse [WALKMAN] Finderin sivulta ja avaa sitten [Music].

Tietojen hierarkia voi poiketa tietokoneympäristöstä riippuen.
  1. Vedä ja pudota kappaleita tai kansioita Music-kansioon tai johonkin sen alikansioista.

Tietoja tietojen hierarkiasta

Vedä ja pudota kappaleita tai kansioita oikeaa kansioon seuraavien kuvien mukaisesti. Walkman voi toistaa kappaleita kunkin kansion 1. - 8. tasolla.
Huomautus
  • Älä irrota USB-telakointiasemaa, kun OPR-merkkivalo vilkkuu. Muussa tapauksessa siirrettävät tiedot tai Walkman-laitteeseen tallennetut tiedot voivat vaurioitua.

  • Walkman-laitteen hallintapainikkeita ei voi käyttää, kun laite on yhdistetty tietokoneeseen.

  • Älä muuta kansion nimeä tai poista Music-kansiota.

  • Joitakin kappaleita ei ehkä voi toistaa Walkman-laitteessa tekijänoikeuksien suojauksen johdosta.

Aiheeseen liittyvää