Musiikin toistaminen

 1. Käynnistä Walkman. [Tietoja]

 1. Paina -painiketta.

Voit keskeyttää musiikin painamalla -painiketta uudelleen.
 1. Voit lopettaa toiston kokonaan sammuttamalla Walkman-laitteen manuaalisesti.

Liu’uta virran lukituskytkintä (Virta) -painikkeen lukitsemiseksi.
Huomautus
 • Jos laitetta ei käytetä 30 minuuttiin sen ollessa pysäytystilassa, Walkman sammuu automaattisesti.

 • Kun toisto on keskeytetty, Walkman kuluttaa akkua.


Vihje
 • Pidä -painiketta painettuna yli sekunnin ajan musiikkia toistaessasi ja ZAPPIN-toisto alkaa. [Tietoja]

 • Voit määrittää kappaleiden toistojärjestyksen muokkaamalla soittolistaa Media Go-, Windows Media Player- tai iTunes-ohjelman soittolistatoiminnon avulla ja siirtämällä soittolistan sitten Walkman-laitteeseesi. Käytä Content Transfer-ohjelmiston käyttäminen soittolistojen siirtämiseen iTunes-ohjelmistosta Walkman-laitteeseen.

 • Kun viimeisen kappaleen toisto päättyy, Walkman käynnistää automaattisesti uudelleen toiston ensimmäisestä kappaleesta ja jatkaa järjestyksessä siitä.

Tietoja äänenvoimakkuuden käytöstä (vain maissa/alueilla, jotka ovat Eurooppalaisten direktiivien alaisia)

Hälytys (äänimerkki) ja varoitus ”Check the volume level” on tarkoitettu suojaamaan korviasi, kun kasvatat äänenvoimakkuuden ensimmäistä kertaa määritettyä tasoa (*1) suuremmaksi. Voit peruuttaa hälytyksen ja varoituksen painamalla jotakin painiketta.
Huomautus
 • Voit nostaa äänenvoimakkuutta määritetyn tason (*1) yläpuolelle sen jälkeen, kun olet peruuttanut hälytyksen ja varoituksen.

 • Ensimmäisen varoituksen jälkeen hälytys ja varoitus toistuvat aina 20 yhteenlasketun sellaisen tunnin jälkeen, jolloin äänenvoimakkuus on määritettyä tasoa (*1) suurempi. Kun tämä tapahtuu, äänenvoimakkuus muutetaan automaattisesti tasolle [7].

 • Jos äänenvoimakkuus on asetettu määritettyä tasoa (*1) suuremmaksi ja sammutat Walkman-laitteen, äänenvoimakkuus palautuu määritetylle tasolle (*1) automaattisesti.

(*1) Määritetty taso = [18]
Aiheeseen liittyvää