Soittolistan kappaleiden toistaminen

Voit siirtää ja toistaa soittolistoja, joita on luotu esimerkiksi sovelluksilla Media Go, Windows Media Player tai iTunes. Lisätietoja soittolistan luomisesta on sovelluksen Ohje-toiminnossa.

  1. Pidä P.LIST (Soittolista)/SHUF (Satunnaistoisto) -painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan toiston aikana, jos haluat toistaa soittolistan kappaleet.

Pidä / -painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan toiston aikana, jos haluat siirtyä edellisen/seuraavan soittolistan alkuun.
Voit palata kaikkien Walkman-laitteeseen siirrettyjen kappaleiden toistoon painamalla P.LIST (Soittolista)/SHUF (Satunnaistoisto) -painiketta yli 1 sekunnin ajan kaikkien soittolistan kappaleiden toiston aikana.
Huomautus
  • Kun toistat soittolistan kappaleita, vain kyseiseen soittolistaan rekisteröidyt kappaleet soitetaan toistuvasti.

Tietoja soittolistamuodoista

Soittolistojen muodot ovat seuraavat:

Käyttöjärjestelmä
Sovellus
Soittolistamuoto
Windows
Windows Media Player
.pla
Media Go (Versio 2.5 tai uudempi)
.m3u
Mac
iTunes (*1)
.m3u

(*1) Jos luot soittolistan iTunes-ohjelmalla ja siirrät sen Walkman-laitteeseen Content Transfer -ohjelmalla, voit käyttää Walkman-laitteen soittolistaa.
Huomautus
  • Jos Walkman-laitteessa on kaksi soittolistamuotoa, soittolistat toistetaan aakkosjärjestyksessä aloittaen ”.pla”-muodosta ja jatkaen ”.m3u”-muodolla.