ZAPPIN-toisto

Mitä ZAPPIN-toisto tarkoittaa?

ZAPPIN ottaa käyttöön kappaleleikkeiden toistamisen järjestyksessä esimääritetyn ajan verran.

Tavallinen toisto


Pidä -painiketta painettuna yli sekunnin ajan normaalin toiston aikana.

ZAPPIN-toisto

ZAPPIN-toisto voidaan määrittää joko ”Zappin short” -tilaan 4 sekunnin ajaksi tai ”Zappin long” -tilaan 15 sekunnin ajaksi.
Pidä -painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan, jos haluat vaihtaa ”short” tai ”long”-asetuksen välillä.

ZAPPIN Short
ZAPPIN Long

Paina -painiketta lyhyen aikaa ZAPPIN-toiston aikana.

Tavallinen toisto


ZAPPIN-toiston aloittaminen

  1. Pidä -painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan normaalin toiston aikana.

Ääniopastus ”Zappin in” kuuluu ja ZAPPIN-toisto alkaa.
(*1) Pidä -painiketta painettuna yli sekunnin ajan.
Huomautus
  • Jos kappaleen tunnistettavinta osaa ei löydy, kappaletta toistetaan alkaen noin 45 sekuntia sen alusta. Jos kappaleen pituus on alle 45 sekuntia, kappaletta toistetaan jostain kohdasta ennen kappaleen loppua.

  • Jotta kappaleen tunnistettavin kohta voitaisiin löytää, kappale on ensin analysoitava 12 TONE ANALYSIS -toiminnolla. (SensMe). Siirrä kappaleita Media Go -sovelluksella, joka analysoi kappaleita 12 TONE ANALYSIS -toiminnolla (SensMe).

Edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen siirtyminen, sekoitustoisto tai soittoluettelon toisto ZAPPIN-toiston aikana

Voit ZAPPIN-toiston aikana siirtyä edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, käyttää sekoitustoistoa tai toistaa soittoluettelon.
Toiminto-ohjeet ovat samat kuin normaalissa toistossa.

Kappaleiden leikkeiden toistoajan muuttaminen ZAPPIN-toistossa

Kappeleiden leikkeiden toistoajaksi voidaan määrittää pitkä tai lyhyt eli joko ”Long” tai ”Short”.

ZAPPIN Short (4 sekuntia)

ZAPPIN Long (15 sekuntia)

  1. Paina -painiketta ja pidä sitä painettuna yli 1 sekunnin ajan ZAPPIN-toiston aikana.

Ääniopastus ”Zappin long” tai ”Zappin short” kuuluu ja kappaleen leikkeen toistoaikaa muutetaan.
(*1) Pidä -painiketta painettuna yli sekunnin ajan.

Tavalliseen toistoon palaaminen

  1. Paina -painiketta.

Ääniopastus ”Zappin out” kuuluu ja Walkman jatkaa normaalia toistoa.
(*1) Paina -painiketta lyhyen aikaa.

Walkman aloittaa normaalin toiston uudelleen toistettavan kappaleen alusta, kun painat -painiketta.

Toiston keskeyttäminen ZAPPIN-toiston aikana

  1. Paina -painiketta.

Ääniopastus ”Zappin out” kuuluu ja Walkman jatkaa normaalia toistoa.
  1. Paina -painiketta uudelleen.

Toisto keskeytetään.