Äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS (Volume Limit))

Voit asettaa AVLS (Automatic Volume Limiter System) -ominaisuuden rajoittamaan suurinta mahdollista äänenvoimakkuutta, jos haluat estää ääniongelmien ilmenemisen tai häiriöt, kuten äänen kuulumisen ulkopuolelle suurella äänenvoimakkuudella, pakottavan tunteen korvassa ja vaaratilanteet, jotka voivat aiheutua siitä, ettet pysty kuulemaan ympäröiviä ääniä.
AVLS on oletusarvon mukaan pois käytöstä.
Huomautus
  • AVLS-asetus on käytettävissä vain, kun toisto on keskeytetty.

  1. Käynnistä Walkman.

  1. Pidä Seuraava-painiketta () painettuna noin 5 sekunnin ajan, samalla kun painat VOL+-painiketta (), kunnes OPR-merkkivalo syttyy palamaan oranssina.

OPR-merkkivalo sammuu, kun vapautat Seuraava-painikkeen ja VOL+-painikkeen. OPR-merkkivalo vilkkuu kahdesti vihreänä ja AVLS on otetaan käyttöön.
Äänenvoimakkuus säädetään kohtuulliselle tasolle.

Voit palauttaa AVLS-asetuksen käytöstä poistetuksi toistamalla vaiheet 1 - 2. Kun AVLS on poistettu käytöstä, OPR-merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa punaisena vaiheessa 2.