Toiminto

Ääni vaimenee uitaessa.
 • Koska kuulokeosat eivät ole vedenpitäviä, Walkman-laitteen äänenlaatu voi heikentyä, jos vettä pääsee kuulokkeiden sisään. Jos näin käy, poista vesi ja varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat, ennen kuin käytät Walkman-laitetta uudelleen. [Tietoja]

 • Varmista, että valitset itsellesi parhaiten sopivat korvapehmusteet ennen Walkman-laitteen käyttöä, jotta vettä ei pääse kuulokkeisiin. [Tietoja]

Ääntä ei kuulu.
 • Äänenvoimakkuus on määritetty nollaksi.

 • Säädä äänenvoimakkuutta suuremmalle.

Walkman-laite ei toimi. (Laite ei vastaa painikkeiden käyttöön.)
 • Virtaa ei ole kytketty.

 • Pidä (Virta) -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. [Tietoja]

 • Jäljellä oleva akun lataus on alhainen tai riittämätön.

 • Lataa akku liittämällä Walkman-laite tietokoneeseen. [Tietoja]

 • Walkman-laitteesi on kytketty tietokoneeseen USB-yhteydellä.

 • Irrota USB-yhteys ja käytä Walkman-laitetta.

Äänenvoimakkuus ei ole riittävän suuri.
 • [AVLS (Volume Limit)] on käytössä.

 • Poista [AVLS (Volume Limit)]-ominaisuus käytöstä. [Tietoja]

Ohituskansio ei toimi.
 • Walkman-laite suorittaa satunnaistoistoa.

 • Voit palata tavalliseen toistoon painamalla P.LIST (Soittolista)/SHUF (Satunnaistoisto) -painiketta. [Tietoja]

Toisto ei tapahdu odotetussa järjestyksessä.
 • Walkman-laite suorittaa satunnaistoistoa.

 • Voit palata tavalliseen toistoon painamalla P.LIST (Soittolista)/SHUF (Satunnaistoisto) -painiketta. [Tietoja]

 • Olet siirtänyt kappaleen vetämällä ja pudottamalla.

 • Kun kappaleita siirretään tietokoneesta vetämällä ja pudottamalla, niiden järjestys saattaa poiketa albumilla olevasta järjestyksestä. Luo soittolista Media Go- tai iTunes-ohjelmalla ja siirrä se Walkman-laitteeseen.
  Lisätietoja soittolistoista on käyttämäsi sovelluksen Ohje-toiminnossa.

Seuraava kappale alkaa yllättäen kappaleen toiston aikana.
 • Walkman-laite voi olla asetettu ZAPPIN-toistotilaan.

 • Voit palata normaaliin toistoon painamalla -painiketta pikaisesti. [Tietoja]

OPR-merkkivalo vilkkuu punaisena, virheen äänimerkki kuuluu laitteesta ja tietoja ei toisteta / Walkman-laitetta ei voi käynnistää. [Tietoja]
 • Jäljellä oleva akun lataus on alhainen tai riittämätön.

 • Lataa akku, lisätietoja on kohdassa [Tietoja].

 • Yrität toistaa muotoa, jota ei tueta, tai DRM-tiedostoa.

 • Tietoja toistettavassa muodossa olevien tiedostojen siirtämisestä on kohdassa [Tietoja]. Jos et tarvitse tiedostoja, joita ei voi toistaa, voit poistaa ne Walkman-laitteestasi.

 • Walkman-laitteen alustaminen ei valmistunut tai alustit Walkman-laitteen tietokoneessa.

 • Yritä alustaa Walkman-laite uudelleen. [Tietoja]

 • Mitään Walkman-laitteella toistettavissa olevia kappaleita ei ole.

 • Tietojen siirtäminen Walkman-laitteeseen.

 • Vapaata tilaa ei ole riittävästi.

 • Poista kaikki tarpeettomat tiedot vapaan tilan kasvattamiseksi.

 • Lisätietoja suurimmasta tallennettavissa olevien tiedostojen määrästä on kohdassa [Tietoja].

OPR-merkkivalo vilkkuu punaisena toiston aikana ja ääniopastus ”EXPIRED” kuuluu. [Tietoja]
 • Kappaleen toistorajoituskausi on päättynyt tai toistorajoitusmäärä on saavutettu tilauksen olosuhteiden jne. perusteella.

 • Siirry sen jakelijan Web-sivustoon, josta olet ostanut kappaleen, ja päivitä se.

 • Jos et tarvitse kappaletta, poista se Walkman-laitteesta.

Haluan varmuuskopioida ”WALKMAN”-laitteelle tallennetun sisällön.
 • Kytke laite tietokoneeseen ja kopioi tiedostot tietokoneelle.

 • Jos olet jo poistanut sisällön, joka siirrettiinWalkman-laitteelle Media Go -ohjelmasta, siirrä sisältö uudelleen Walkman-laitteelta Media Go -ohjelmaan.

Ääniopastus ”Check the volume level” kuuluu.
 • Hälytys (äänimerkki) ja varoitus ”Check the volume level” on tarkoitettu suojaamaan korviasi, kun kasvatat äänenvoimakkuuden ensimmäistä kertaa määritettyä tasoa (*1) suuremmaksi.

 • Voit peruuttaa hälytyksen ja varoituksen painamalla jotakin painiketta.

 • Voit nostaa äänenvoimakkuutta määritetyn tason (*1) yläpuolelle sen jälkeen, kun olet peruuttanut hälytyksen ja varoituksen.

 • Ensimmäisen varoituksen jälkeen hälytys ja varoitus toistuvat aina 20 yhteenlasketun sellaisen tunnin jälkeen, jolloin äänenvoimakkuus on määritettyä tasoa (*1) suurempi. Kun tämä tapahtuu, äänenvoimakkuus muutetaan automaattisesti tasolle [7].

(*1) Määritetty taso = [18]