Varoitus

Seuraavat ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja Walkman-laitteen käyttämisestä. Noudata alla olevia ohjeita.
  • Varo, ettet aiheuta oikosulkua Walkman-laitteeseen metalliesineillä.

  • Älä aseta vieraita esineitä Walkman-laitteeseen. Näin toimiminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
    Jos näin käy, sammuta Walkman-laite heti, irrota Walkman-kaapeli USB-telakointiasemasta (vakiovaruste) ja ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai Sony Service Center -huoltopaikkaan.

  • Älä aseta Walkman-laitetta tuleen.

  • Älä pura Walkman-laitetta tai tee siihen muokkauksia. Tällaiset toimet voivat aiheuttaa sähköiskun. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai Sony Service Center -huoltopaikkaan, jos vaihdettavat akut on vaihdettava tai laite tarvitsee sisäisiä tarkistustoimia tai korjauksia.

  • Älä aseta raskaita esineitä Walkman-laitteen päälle tai kohdista kovia iskuja Walkman-laitteeseen. Tällainen toiminta voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vaurioita.