Huomautuksia ohjelmistosta

 • Mukana toimitetun ohjelmiston tai sen mukana toimitettujen oppaiden osittainenkin kopioiminen sekä ohjelmiston vuokraaminen ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla.

 • Sony ei missään olosuhteissa vastaa Walkman-laitteen mukana toimitetun ohjelmiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta tappiosta tai tulonmenetyksestä eikä kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.

 • Walkman-laitteen mukana toimitettua ohjelmistoa ei voi käyttää muussa laitteessa kuin siinä laitteessa, jonka mukana se on toimitettu.

 • Huomaa, että jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi ohjelmiston ominaisuudet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

 • Walkman-laitteen käyttäminen muilla kuin sen mukana toimitetuilla ohjelmistoilla ei ole takuun mukaista.

 • Erikielisten tekstien näkyminen oikein soittimen mukana toimitetussa ohjelmistossa riippuu tietokoneeseen asennetusta käyttöjärjestelmästä. Siksi on paras valita kieli, joka on parhaiten yhteensopiva tietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa.

 • Kaikkien kielten näkymistä oikein soittimen mukana toimitetussa ohjelmistossa ei voida taata.

 • Käyttäjän luomat merkit ja jotkin erikoismerkit eivät ehkä näy.

 • Tässä oppaassa annetuissa selityksissä oletetaan, että tunnet Windows- tai Mac OS.
  -käyttöjärjestelmän peruskäyttöön liittyvät asiat. Tarkempia ohjeita tietokoneen ja sen käyttöjärjestelmän käyttämiseen on tietokoneen käyttöoppaassa.

 • Windows-käyttäjät: Voit asentaa mukana toimitetun ohjelmiston toiselle tietokoneelle seuraavien ohjeiden mukaisesti, vaikka olisit poistanut ”Setup.exe”-tiedoston alustamalla Walkman-laitteen sisäisen flash-muistin. Kopioi tiedosto ”Setup.exe” ja kansio ”Install” tietokoneesi ”Backup”-kansiosta Walkman-laitteeseen. Kytke Walkman-laite sitten toiseen tietokoneeseen ja asenna ohjelmisto. ”Backup”-kansio on hakemistossa
  C:\Program Files(*1)\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270S\Backup

(*1) ”Program Files(x86)” voi olla vaihtoehtoinen hakemisto tietokoneen käyttöjärjestelmästä riippuen.