”WALKMAN”-laitteen alustaminen

Voit alustaa Walkman-laitteen sisäisen muistin.
Huomautus
 • Jos muisti on alustettu, kaikki siihen tallennetut tiedot (kappaleet ja vastaavat, myös tehtaalla asennetut esimerkkitiedot, mukana toimitettu ohjelmiston asennustoiminto ja Käyttöopas) poistetaan. Tarkista muistissa olevat tiedot ennen alustamista ja vie tärkeät ja tarpeelliset tiedot tietokoneen kiintolevylle turvaan.

 • Varmista, ettet alusta Walkman-laitteen sisäistä flash-muistia tietokoneella. Jos olet alustanut muistin tietokoneella, alusta se uudelleen Walkman-laitteella.

 • Alustaminen on käytettävissä vain, kun toisto on keskeytetty.

 • Jos OPR-merkkivalo palaa punaisena alhaisen jäljellä olevan akun varauksen vuoksi, varaa akku ennen Walkman-laitteen alustamista.

 • Walkman-laitteen mukana toimitettu ohjelmisto poistetaan myös, jos muisti alustetaan. Jos ohjelmisto on asennettava uudelleen, lataa se asiakastuen sivustoista. [Tietoja]

 • Sekoitustoiston, soittoluetteloiden toiston, ZAPPIN-toiston, AVLS (Volume Limit) -ominaisuuden ja äänenvoimakkuuden asetukset palautetaan myös oletusarvoiksi, jos muisti alustetaan.

 1. Käynnistä Walkman.

 1. Pidä -painiketta painettuna noin 15 sekunnin ajan, kunnes OPR-merkkivalo vilkkuu oranssina nopeasti.

Vapauta -painike. OPR-merkkivalo syttyy palamaan punaisena.
 1. Paina - tai -painiketta 30 sekunnin kuluessa siitä, kun OPR-merkkivalo syttyy palamaan punaisena.

OPR-merkkivalo palaa vuorotellen vihreänä ja punaisena aina kun painat - tai -painiketta.
 1. Paina -painiketta, kun OPR-merkkivalo palaa vihreänä.

OPR-merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä ja alustus alkaa. Kun OPR-merkkivalo sammuu, alustus on valmis.
Jos painat -painiketta OPR-merkkivalon palaessa punaisena tai jos 30 sekuntia on kulunut, alustus peruutetaan.
Huomautus
 • Kun alustus on valmis, Walkman sammuu automaattisesti. Kun käynnistät Walkman-laitteen uudelleen, Walkman muodostaa tietokantansa uudelleen. Kun tämä tehdään, et ehkä voi siirtää musiikkia tai muutoin käyttää Walkman-laitetta.

Vihje
 • Voit asentaa mukana toimitetun ohjelmiston, vaikka olisit poistanut ”Setup.exe”-tiedoston alustamalla Walkman-laitteen sisäisen flash-muistin. Kopioi tiedosto ”Setup.exe” ja kansio ”Install” tietokoneesi ”Backup”-kansiosta Walkman-laitteeseen. ”Backup”-kansio on hakemistossa
  C:\Program Files(*1)\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270S\Backup

(*1) ”Program Files(x86)” voi olla vaihtoehtoinen hakemisto tietokoneen käyttöjärjestelmästä riippuen.
 • Walkman-laitteen muistin kansioihin ”FOR_MAC” ja ”FOR_WINDOWS” tallennetut ohjelmistot voidaan poistaa niiden asennuksen jälkeen, mikä vapauttaa muistitilaa Walkman-laitteesta. Ennen kuin poistat ne, kopioi kansiossa ”FOR_MAC” olevat tiedot varmuuskopioksi tietokoneeseesi kaiken varalta.