Lisenssejä ja tavaramerkkejä koskeva ilmoitus

 • ”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 • ”12 TONE ANALYSIS”ja sen logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

 • SensMe ja SensMe-logo ovat Sony Mobile Communications AB:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 • Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

 • Apple, Mac ja iTunes ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

 • ZAPPIN ja sen logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

 • Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

 • Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikan ja -patentit.

 • Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet.
  Sellaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoftin tytäryhtiön myöntämää lisenssiä.