Namestitev programa Content Transfer

Namestite program Content Transfer na računalnik Mac.
  1. Povežite predvajalnik Walkman in računalnik Mac s pomočjo priklopne postaje USB (priloženo).

  1. Izberite »WALKMAN« v stranski vrstici programa Finder.

  1. Dvokliknite mapo »FOR_MAC«.

  1. Dvokliknite »ContentTransfer.pkg«.

Zažene se namestitveni program.
  1. Sledite navodilom na zaslonu, da namestite program Content Transfer.

Ko je namestitev končana, je prikazan simbol . Kliknite za zagon Content Transfer.
Namig
  • Vsako programsko opremo, ki je shranjena v mapah »FOR_MAC« in »FOR_WINDOWS« v pomnilniku predvajalnika Walkman je mogoče izbrisati po namestitvi, da povečate količino prostega pomnilnika v predvajalniku Walkman. Preden jo izbrišete, podatke kopirajte v mapo »FOR_MAC« na računalnik kot varnostno kopijo (če je potrebno).

Povezane teme