Delovanje

Med plavanjem je postal zvok pridušen.
 • Ker slušalke niso vodotesne, se lahko kakovost zvoka predvajalnika Walkman poslabša, če voda zaide v notranjost slušalk. Če se to zgodi, vodo odstranite in se pred ponovno uporabo predvajalnika Walkman prepričajte, da so slušalke popolnoma suhe. [Detajli]

 • Preden predvajalnik Walkman uporabite za plavanje, izberite ušesne nastavke, ki se vam najbolje prilegajo, da preprečite vdor vode v slušalke. [Detajli]

Ni zvoka.
 • Raven glasnosti je nastavljena na nič.

 • Zvišajte glasnost.

Predvajalnik Walkman ne dela. (Ne odziva se na nobene pritiske gumbov.)
 • Ni vklopljen.

 • Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb (Napajanje). [Detajli]

 • Napolnjenost baterije je nizka ali nezadostna.

 • Napolnite baterijo tako, da predvajalnik Walkman priklopite na računalnik. [Detajli]

 • Predvajalnik Walkman je priklopljen na računalnik prek povezave USB.

 • Prekinite povezavo USB in nato uporabljajte predvajalnik Walkman.

Glasnost je prenizka.
 • Vklopljena je funkcija [AVLS (Volume Limit)].

 • Funkcijo [AVLS (Volume Limit)] izklopite. [Detajli]

Preskok na naslednjo mapo ni mogoč.
 • Predvajalnik Walkman je v načinu naključnega predvajanja.

 • Za vrnitev v običajen način predvajanja pritisnite gumb P.LIST (Seznam predvajanja)/SHUF (Naključno predvajanje). [Detajli]

Predvajanje se ne izvaja v vrstnem redu, ki ste ga pričakovali.
 • Predvajalnik Walkman je v načinu naključnega predvajanja.

 • Za vrnitev v običajen način predvajanja pritisnite gumb P.LIST (Seznam predvajanja)/SHUF (Naključno predvajanje). [Detajli]

 • Pesem ste prenesli z vlečenjem in spuščanjem.

 • Pri prenosu pesmi na računalnik z vlečenjem in spuščanjem se lahko vrstni red pesmi razlikuje od vrstnega reda pesmi na albumu. Uporabite program Media Go ali iTunes, da ustvarite seznam predvajanja in ga prenesete na predvajalnik Walkman.
  Za podrobnosti o seznamih predvajanja si oglejte poglavje Pomoč programa, ki ga uporabljate.

Med predvajanjem pesmi se je nenadoma začela predvajati naslednja pesem.
 • Predvajalnik Walkman je morda nastavljen na način predvajanja ZAPPIN.

 • Za vrnitev v običajen način predvajanja za kratek čas pritisnite gumb . [Detajli]

Lučka OPR utripa rdeče, zasliši se pisk, ki označuje napako, podatki se ne predvajajo/predvajalnika Walkman ni mogoče vklopiti. [Detajli]
 • Napolnjenost baterije je nizka ali nezadostna.

 • Ponovno napolnite baterijo, oglejte si [Detajli].

 • Predvajati poskušate nepodprto obliko zapisa ali datoteko DRM.

 • Prenesite datoteke v obliki zapisa, ki ga je mogoče predvajati, oglejte si [Detajli]. Če datotek, ki jih ni mogoče predvajati, ne potrebujete, jih izbrišite iz predvajalnika Walkman.

 • Formatiranje predvajalnika Walkman je bilo neuspešno zaključeno ali ste predvajalnik Walkman formatirali na računalniku.

 • Ponovno poskusite formatirati predvajalnik Walkman. [Detajli]

 • Ni datoteke, ki bi jo bilo mogoče predvajati na predvajalniku Walkman.

 • Prenesite podatke na predvajalnik Walkman.

 • Ni dovolj nezasedenega prostora.

 • Izbrišite vse nepotrebne podatke, da povečate nezasedeni prostor.

 • Za podrobnosti o največjem številu datotek, ki jih je mogoče posneti, si oglejte [Detajli].

Med predvajanjem lučka OPR utripa rdeče in zasliši se glasovno usmerjanje »EXPIRED«. [Detajli]
 • Rok za predvajanje pesmi je potekel ali je bilo doseženo omejeno število predvajanj glede na pogoje naročnine itd.

 • Obiščite distributerjevo spletno mesto, na katerem ste kupili pesem, in pesem posodobite.

 • Če pesmi ne potrebujete, jo izbrišite iz predvajalnika Walkman.

Želim izdelati varnostno kopijo vsebine, shranjene na predvajalniku »WALKMAN«.
 • Povežite predvajalnik z računalnikom in skopirajte datoteke na računalnik.

 • Če ste že izbrisali vsebino, ki ste jo v predvajalnik Walkman prenesli iz programa Media Go, znova prenesite vsebino s predvajalnika Walkman v program Media Go.

Slišati je mogoče glasovno usmerjanje »Check the volume level«.
 • Namen alarma (zvočni signal) in opozorila »Check the volume level« je zaščititi vaš sluh, ko glasnost prvič nastavite višje od določene ravni (*1).

 • Alarm in opozorilo lahko izklopite s pritiskom katerega koli gumba.

 • Glasnost lahko nastavite višje od določene ravni (*1) po izklopu alarma in opozorila.

 • Po prvotnem opozorilu se alarm in opozorilo ponovita vsakih 20 ur, da vas opomnita, da je glasnost nastavljena nad določeno ravnjo (*1); ko se to zgodi, se glasnost samodejno spremeni na [7].

(*1) Določena raven = [18]