Napajanje

Trajanje baterije je kratko.
 • Obratovalna temperatura je pod 5°C.

 • Trajanje baterije je zaradi značilnosti baterije vedno krajše. To ne pomeni okvare.

 • Čas polnjenja baterije ni zadosten.

 • Polnite baterijo, dokler ne ugasne lučka OPR. Lučka OPR med polnjenjem zasveti.

 • Raven glasnosti je visoka.

 • Če glasnost zvišate, bo trajanje baterije krajše, saj se s tem poveča poraba baterije.

 • Predvajalnika Walkman dlje časa niste uporabljali.

 • Učinkovitost baterije se bo izboljšala z večkratnim polnjenjem in praznjenjem.

 • Ko traja baterija zgolj še polovico prvotnega trajanja, četudi jo v celoti napolnite, je treba baterijo zamenjati z novo.

 • Posvetujte se z najbližjim trgovcem izdelkov Sony.

 • Predvajalnik Walkman se ne bo polnil, če računalnik preide v način za varčevanje z energijo, kot je spanje ali hibernacija. V tem primeru se bo praznil.

 • Ko ste baterijo v celoti napolnili, odklopite priklopno postajo USB.

 • Če imate računalnik Mac, kliknite ikono za izmet predvajalnika [WALKMAN] v stranski vrstici programa Finder, da odklopite predvajalnik.

 • Preprečite, da bi računalnik prešel v stanje pripravljenosti ali stanje mirovanja.

 • Napajanje predvajalnika Walkman se po uporabi ne izklopi.

 • Po uporabi izklopite napajanje in pomaknite stikalo za zaklep gumba za napajanje , da preprečite, da bi predvajalnik Walkman nenamerno vklopili.

Predvajalnik Walkman ne polni baterije.
 • Priklopna postaja USB (priloženo) ni ustrezno priklopljena v priključek USB na računalniku.

 • Odklopite priklopno postajo USB in jo nato ponovno priklopite.

 • Uporabite priklopno postajo USB.

 • Če poli niso čisti, omočite mehko ščetko, kot je zobna ščetka, in očistite pole.

 • Odstranite predvajalnik Walkman iz priklopne postaje USB in ga večkrat priklopite in odstranite iz priklopne postaje USB.

 • Baterijo polnite pri temperaturi okolice izven razpona od 5°C do 35°C.

 • Baterijo polnite pri temperaturi okolice od 5°C do 35°C. [Detajli]

 • Računalnik ni vklopljen.

 • Vklopite računalnik.

 • Računalnik je prešel v stanje pripravljenosti ali stanje mirovanja.

 • Prekličite računalnikovo stanje pripravljenosti ali stanje mirovanja.

 • Če težava, na katero ste naleteli, ni enaka nobeni od zgoraj navedenih, pritisnite gumb RESET na predvajalniku Walkman [Detajli] in ga ponovno priklopite na računalnik s pomočjo priklopne postaje USB.

 • Predvajalnika Walkman več kot eno leto niste uporabljali.

 • Odvisno od pogojev, pod katerimi uporabljate predvajalnik Walkman, se je morda poslabšala baterija. Posvetujte se z najbližjim trgovcem izdelkov Sony.

Zagon Walkman predvajalnika traja predolgo.
 • Zagon lahko traja dlje časa, če so na njem shranjene številne datoteke ali mape. Med zagonom se iz predvajalnika Walkman sliši zagonski zvok.