Innan du för första gången använder din Walkman

Tack för att du köpt denna Walkman.

I denna Hjälpguide förklaras hur du överför musik till din Walkman och hur du använder de olika funktionerna. Sök i denna Hjälpguide efter information du behöver.
Innan du börjar använda din Walkman ska du se till att läsa avsnittet ”Viktig information” som innehåller viktig information om hur du använder din Walkman. Om du vill läsa avsnittet ska du klicka på ”Viktig information” i sidomenyn till vänster i webbläsaren.
Även de tryckta handböckerna som medföljer din Walkman, t.ex ”Quick Start Guide”, innehåller viktig information.
Information om webbplatserna för kundsupport finns i [Mer information].

Om modellnamn som förekommer i denna Hjälpguide

Beroende på i vilket land/region du köpte din Walkman kan det hända att vissa modeller inte är tillgängliga.

Om operativsystemet

Mer information om operativsystemet finns under [Mer information].

Om laddning av batteri

Batteriet är eventuellt inte uppladdat när du köper din Walkman. Information om hur du laddar batteriet finns under [Mer information].