Använda din Walkman medan du simmar


Om du vill använda din Walkman medan du simmar ska du observera följande och passa in din Walkman i öronen på rätt sätt:
 • Välj den storlek på öronsnäckorna som sitter ganska tätt åt.

 • Passa in din Walkman ordentligt i öronen.


Vid simning

 • Använd inte din Walkman på platser där det kan vara farligt om du inte hör ljudet från omgivningen.

 • När du använder din Walkman på offentliga eller privata badhus ska du följa reglerna som gäller i de lokalerna.

 • Använd inte din Walkman när du simmar i en flod eller i havet.

Förberedelser innan du simmar

 1. Välj lämpliga öronsnäckor.

När du köper din Walkman är standardtypen av öronsnäckorna (: svarta/genomskinliga) fastsatta.
För att du ska kunna byta öronsnäckor medföljer, utöver de olika storlekarna av standardtyp (*1), även öronsnäckor för simning (: rökgrå) (*1) med samma storlekar.
(*1) Information om egenskaperna för varje typ av öronsnäckor finns i ”Om skillnaderna mellan de två olika typerna av öronsnäckor”.
 1. Hål

 1. Tunn film

Tips
 • : Standardtypen av öronsnäckorna har ett öppet hål.

 • : Öronsnäckorna för simning har ett hål som är täckt med en tunn film vilket gör det svårt för vatten att tränga in.

 1. Välj de öronsnäckor som passar bäst (gäller och ).

 • I förpackningen medföljer 8 olika öronsnäckor (standardtyp S/M/L/LL och öronsnäckor för simning S/M/L/LL) inklusive de som är fastsatta på din Walkman vid köpet.

 • För simning ska du välja en något tätare storlek än din normala.


 • Du kan behöva olika storlekar på öronsnäckorna eftersom inte alla öron är likadana. Till exempel: vänster sida mediumstorlek – höger sida stor storlek. 1. Fäst öronsnäckorna på din Walkman (Gäller för och ).

 • Sätt fast öronsnäckorna på hörlurarna så att toppen av den inre delen () på öronsnäckorna passar in i positionen på den utskjutande delen av hörlurarna.

 • Se till att öronsnäckorna är rakt inpassade, inte i en vinkel, så att de inte trillar av utan sitter kvar i öronen.

 1. Passa in din Walkman ordentligt i öronen (gäller och ).

Följ procedurerna nedan för att passa in din Walkman ordentligt i öronen:
 1. Placera din Walkman så att öronsnäckorna sitter tätt i höger och vänster öra.

 1. Vrid hörlursdelen av din Walkman medurs och moturs för att hitta den bästa positionen.

Obs
 • Passa in din Walkman i öronen innan du simmar medan öronsnäckorna och öronen fortfarande är torra.

 • Se till att passa in din Walkman ordentligt i öronen så att vatten inte kommer in genom en glipa mellan öronen och hörlurarna.

Förbättra inpassningen

Stabilisera din Walkman med medföljande justeringsband (gäller och )

Du kan placera din Walkman tätare i öronen med hjälp av det medföljande justeringsbandet.

Stabilisera din Walkman med simglasögon (gäller och )

Genom att stabilisera området som pilen pekar mot på din Walkman med bandet på simglasögonen kan du förhindra att din Walkman lossnar på grund av vattentryck.

Om ljudet dämpas under simning

Vatten i öronen eller hörlurarna kan göra att ljudet dämpas.

Ta bort vattnet från öronen (gäller och )

 • Ta bort vattnet från öronen.

Ta bort vattnet från öronsnäckorna (gäller )

 • Ta bort vattnet från öronsnäckorna.
  Om du använder standardtypen av öronsnäckorna ska du ta bort vattnet på följande sätt:
  Håll hörlurarna med öppningen riktad nedåt och klappa handen som håller hörlurarna mot vristen, 5 till 10 gånger som i bilden, för att ta bort vattnet.

Om du fortfarande inte kan ta bort vattnet från öronsnäckorna (gäller och )

Om du inte får bort vattnet på detta sätt ska du ta bort öronsnäckorna från hörlurarna och klappa hörlurarna lätt ytterligare 5 till 10 gånger mot en torr duk.

Ta av din Walkman

Flytta försiktigt din Walkman upp och ner för att ta bort den från dina öron. (Gäller för och )
Obs
 • Om du plötsligt tar bort din Walkman när öronsnäckorna sitter åt ordentligt i dina öron finns det risk för att du skadar öronen eller trumhinnorna, eller att öronsnäckorna ligger kvar i öronen.

Underhåll

Rengör öronsnäckorna och din Walkman efter varje användning enligt följande. (Gäller för och )
Obs
 • Ansamling av främmande ämnen som till exempel öronvax etc. i hörlursdelarna kan försämra ljudkvaliteten och orsaka förlust av ljud. Om det finns en ansamling av främmande material på terminalerna laddas eventuellt inte din Walkman eller så detekteras den inte av datorn.

 1. Tvätta öronsnäckorna.

 1. Ta bort öronsnäckorna.

 1. Tvätta öronsnäckorna för hand med ett milt rengöringsmedel.

Torka dem väl efter att du tvättat dem.
 1. Tvätta din Walkman.


Gnid inte in främmande medel på nätdelen. Om du gör det kan de tryckas in i hörlurarna.
 1. nätdel 1. Skölj terminalerna och hörlursdelarna på din Walkman med lätt rinnande vatten.

 1. terminaler

 1. hörlursdelar


 1. Om terminalerna inte är rena rengör du dem med en mjuk borste, t.ex. en tandborste, som är fuktad med vatten.

 1. Torka av fukten på terminalerna och på ytan av din Walkman med en mjuk, torr duk.

 1. Klappa hörlurarna lätt mot en torr duk. Upprepa klappandet cirka 20 gånger.

Placera sedan en torr duk under hörlurarna och lämna dem i rumstemperatur i 2 till 3 timmar.

Vätskor som specifikationerna av vattenbeständigheten gäller för


Lämplig
färskvatten, kranvatten, svett, poolvatten
Ej Lämplig
andra vätskor än de ovan (exempel: tvålvatten, vatten med tvättmedel, vatten med badprodukter, schampo, varmt källvatten, saltvatten etc.)

Vattenbeständigheten för din Walkman baseras på våra mätningar under förhållandena som beskrivs ovan. Observera att fel som uppstått på grund av vatteninträngning som orsakats av att kunden använt produkten på fel sätt inte täcks av garantin.

Om laddning av batteriet

Den medföljande USB-dockan är inte vattenbeständig.
Innan du laddar batteriet ska du se till att din Walkman inte är våt.
Om det finns fukt på din Walkman ska du torka av den helt och lämna din Walkman att torka i rumstemperatur tills all fukt är borta på din Walkman innan du startar laddningen.
Använd aldrig USB-dockan (medföljer) med våta händer eller när din Walkman är våt. Om du gör det kan det ge upphov till elektriska stötar, rök eller brand etc.

Om användning av din Walkman

 • Öronsnäckorna sluter till öronen. Var därför medveten om att det finns risk för att du skadar öronen eller trumhinnorna om kraftigt tryck läggs på öronsnäckorna eller om öronsnäckorna plötsligt tas bort från öronen. På grund av denna risk ska du inte utöva intensiv fysisk träning, dyka i en pool etc., medan du använder din Walkman.

 • Häll inte hett vatten direkt på din Walkman och blås inte varmluft från en hårtork etc., direkt på din Walkman. Använd aldrig din Walkman på platser med höga temperaturer som t.ex. i bastun eller nära en spis.

Vattenbeständighet för denna Walkman

Specifikationerna för vattenbeständighet (*1) för denna Walkman motsvarar IEC60529 ”Grader av skydd mot inträngande vatten (IP-kod)” IPX5/8 (*2) som anges som grader av skydd som ges mot inträngande vatten.
Om du använder din Walkman i en pool ska du inte använda den på ett djup på mer än 2 m. Se till att du läser och förstår alla specifikationerna för vattenbeständighet före användning.
(*1) Hörlursdelarna är inte vattentäta.
(*2) IPX5 (Grader av skydd mot vattenstrålar): Din Walkman, med standardtypen av öronsnäckorna fastsatta, fortsätter att fungera även när den utsätts för direkta vattenstrålar oavsett från vilket håll, i en situation där cirka 12,5 l/min matas ut i mer än 3 minuter från ett avstånd på cirka 3 m och med ett munstycke som har en innerdiameter på 6,3 mm. Detta gäller emellertid inte hörlursdelarna.
IPX8 (grader av skydd vid nedsänkning i vatten): Din Walkman med standardtypen av öronsnäckor fastsatta, bibehåller sin funktion även när den sänkts ned i vatten till ett djup på 2 m under 30 minuter.

Hur ljudet kan dämpas medan du simmar

 1. Om vattnet kommer in i en glipa mellan öronen och hörlurarna () och täcker trumhinnan () kan ljudet dämpas.

 1. Du kan förhindra att vattnet tränger in genom att använda den storlek på öronsnäckorna som bäst passar ordentligt i örat.

 1. Om vatten samlas i hörlurarnas element () kan ljudet dämpas.

 1. Du kan förhindra att vatten tränger in med öronsnäckorna för simning som medföljer din Walkman.

Om skillnaderna mellan de två olika typerna av öronsnäckor

 • Standardtyp av öronsnäckor (gäller för )
  Du kan använda dem på en mängd olika sätt, även när du simmar.

 • Öronsnäckor för simning (gäller för )
  Med en struktur som förhindrar att vatten tränger in i hörlurarna, gör öronsnäckor för simning att du kan njuta av musik mer bekvämt medan du simmar.

Obs
 • Ljudvolymen är lägre för öronsnäckor för simning än för standardtypen av öronsnäckor. Öka volymen vid behov.

 • När du byter ut öronsnäckorna för simning mot standardtypen av öronsnäckor blir ljudet högre. Justera volymen så att du inte skadar trumhinnorna.