Starta och stänga av din ”WALKMAN”

  1. -knapp (Ström)

  1. OPR-lampa

  1. Låsknapp

Starta din ”WALKMAN”

Tryck och håll -knappen (Ström) () i cirka 3 sekunder. Om det inte går att trycka på (ström)-knappen ska du skjuta låsknappen så att strömknappen fungerar.
Din Walkman startar och ett startljud hörs.
OPR-lampan () blinkar en gång med 5 sekunders mellanrum medan din Walkman är på.

Stänga av din ”WALKMAN”

Tryck och håll -knappen (Ström) () i cirka 3 sekunder.
Din Walkman stängs av och ett avstängningsljud hörs.
OPR-lampan () stängs av.
Skjut låsknappen () för att låsa -knappen (Ström).
Tips
  • Om ingen funktion är igång eller används under cirka 30 minuter medan din Walkman är i pausläge stängs den automatiskt av.

Obs
  • Om du inte skjuter låsknappen för att låsa efter att du stängt av din Walkman kan den börja spela igen om du oavsiktligt trycker på en knapp.

  • Du kan inte använda din Walkman när den är ansluten till en dator.