Ladda batteriet


Batteriet på din Walkman laddas medan din Walkman är ansluten till en påslagen dator med USB-dockan (medföljer).
 1. Terminaler

 1. OPR-lampa [Mer information]

 1. Terminaler

 1. OPR-lampans fönster

 1. Torka vid behov av terminalerna på din Walkman () med en mjuk, torr duk.

 1. Anslut din Walkman till USB-dockan.

Se till att terminalerna på din Walkman () och USB-dockan () är i kontakt med varandra.
 1. Anslut USB-kontakten på USB-dockan till en dator som är påslagen.

Laddningen startar. Se till att OPR-lampans fönster () på USB-dockan lyser rött.
Laddningstiden är cirka 1,5 timmar.
När din Walkman är helt uppladdad ska du koppla bort den från datorn.
När det gäller en Mac-dator ska du klicka på utmatningsikonen för [WALKMAN] på sidofältet i Finder för att koppla bort din Walkman.

Kontrollera batteriets laddningsstatus

Medan batteriet laddas indikerar OPR-lampan laddningsstatusen för din Walkman. Du kan se statusen på OPR-lampan via OPR-lampans fönster () på USB-dockan (medföljer).
Lyser upp i rött: Håller på att laddas
Stängs av: Helt uppladdat eller laddas inte upp. Din Walkman kan förbruka batteriladdning i detta läge. (*1)
(*1) Din Walkman laddas inte om datorn ställs i strömsparläge som till exempel viloläge, och laddas i detta fall ur.
Tips
 • Proceduren för hur du avbryter datorns viloläge kan variera beroende på datorn. Kontakta datortillverkaren för mer information.

Kontrollera återstående batteriladdning

Återstående batteriladdning indikeras med OPR-lampan. När OPR-lampans färg ändras till rött ska batteriet laddas.
(*1) Blinkar med cirka 5 sekunders mellanrum vid uppspelning och paus.
(*2) Blinkar snabbt med en lång ljudsignal.
När batteriet är urladdat blinkar OPR-lampan snabbt rött och en lång ljudsignal hörs. Efter det kan du inte använda din Walkman. Se [Mer information] gällande batteritid.
Tips
 • När du stänger av din Walkman, släcks OPR-lampan långsamt genom att indikera laddningsstatusen.

Om laddning av batteriet

 • USB-dockan (medföljer) är inte vattentät. Innan du laddar batteriet ska du se till att din Walkman inte är våt. [Mer information]

 • Ladda batteriet i en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C. Om du försöker ladda batteriet i en omgivningstemperatur utanför detta område kommer det inte att laddas upp på rätt sätt. I detta fall blinkar OPR-lampan rött.

 • Antalet gånger som batteriet kan laddas upp innan det är obrukbart är cirka 500. Detta antal kan variera beroende på under vilka förhållanden du använder din Walkman.

 • Kontrollknapparna på din Walkman kan inte användas medan den är ansluten till en dator.

 • För att förhindra att batteriet försämras ska du ladda batteriet med minst sex månader till ett års mellanrum.

 • Din Walkman laddas inte om datorn ställs i strömsparläge som till exempel viloläge, och laddas i detta fall ur.

 • Låt inte din Walkman vara ansluten under långa perioder till en bärbar dator som inte är ansluten till någon strömkälla. Om du lämnar din Walkman ansluten kan den ladda ur datorns batteri.

 • Koppla bort din Walkman från datorn innan du startar datorn, startar om datorn, aktiverar datorn från viloläget eller stänger av datorn.

 • Under laddning kan värme alstras i din Walkman. Detta är inte ett fel.

 • När du första gången använder din Walkman eller om du inte har använt din Walkman under en lång tid ska du ladda upp den helt (tills OPR-lampan släcks).

 • När du för första gången använder din Walkman eller om du inte har använt din Walkman under en lång tid kan det ta några minuter innan datorn känner av den även om laddningen redan har startat (OPR-lampan tånds i rött). Kontrollera att datorn känner av din Walkman efter att den har varit ansluten till datorn i cirka 5 minuter.