Delar och kontroller

 1. Taktil punkt

Det finns en taktil punkt på den vänstra delen av din Walkman. Använd den för att skilja vänster från höger när du använder den.
 1. Nackband

 1. Öronsnäcka [Mer information]

 1. Hörlursdel

 1. P.LIST (Spellista)/SHUF (Blanda)-knapp

Tryck för att starta blandad uppspelning. [Mer information]
Tryck och håll i mer än 1 sekund för att spela upp en spellista. [Mer information]
 1. VOL + (*1)/– -knapp[Mer information]

Tryck på för att justera volymen.
(*1) Det finns en taktil punkt. Använd den som hjälp när du använder knapparna.
 1. Anslutningar

 1. OPR (funktion)-lampa [Mer information]

 1. Låsknapp

När du skjuter låsknappen till låst läge är -knappen (Ström) inaktiverad.
 1. -knapp (Ström) [Mer information]

 1. Föregående-knapp [Mer information]

Tryck för att hoppa till föregående spår.
Tryck och håll i mer än 1 sekund för att hoppa till början på föregående mapp.
 1. Nästa-knapp [Mer information]

Tryck för att hoppa till nästa spår.
Tryck och håll i mer än 1 sekund för att hoppa till början på nästa mapp.
 1. RESET-knapp [Mer information]

Tryck på RESET-knappen med en penna eller ett gem etc. för att återställa din Walkman.
 1. -knapp (*1)

Tryck på för att starta eller pausa uppspelning. [Mer information]
Tryck och håll i mer än 1 sekund för att starta ZAPPIN-uppspelning. [Mer information]
(*1) Det finns en taktil punkt. Använd den som hjälp när du använder knapparna.