Om status för OPR-lampan

OPR-lampan indikerar följande förhållanden utöver laddningsstatus och återstående batteriladdning.
  1. OPR-lampa

När du startar din ”WALKMAN”


Indikerat förhållande
Status för OPR-lampan
Ljud
Uppstart och initiering.
Tänds och blinkar
Upprepat uppstartsljud
Ett fel har uppstått.
Tänds
Felsignal


När du stänger av din ”WALKMAN”


Indikerat förhållande
Status för OPR-lampan
Ljud
Aktuell återstående batteriladdning. (*1)
eller eller
Tänds och släcks sedan långsamt
Nedstängningsljud


(*1) När du stänger av din Walkman, släcks OPR-lampan långsamt genom att indikera laddningsstatusen.

Under uppspelning eller paus


Indikerat förhållande
Status för OPR-lampan
Ljud
Aktuell återstående batteriladdning.
eller eller
Blinkar med cirka 5-sekunders mellanrum
Det finns ingen fil som kan spelas upp på din Walkman.
Blinkar flera gånger i följd
Felsignal och meddelande ”NO DATA”
Du försöker spela upp ett format som inte stöds eller en DRM-fil.
Två korta signaler
Du försöker spela upp en fil som inte längre kan spelas upp.
Meddelandet ”EXPIRED”
Batteriladdningen är nästan förbrukad.
Blinkar tre gånger i följd
Dubbla långa signaler


Medan din Walkman är ansluten till en dator


Indikerat förhållande
Status för OPR-lampan
Ljud
Batteriet laddas upp.
Tänds
Batteriet har laddats upp helt.
Släcks
Vid kommunikation med din Walkman via USB-dockan (medföljer), t.ex. medan data överförs.
Blinkar snabbt
Du försöker ladda batteriet i en omgivningstemperatur på under 5 °C och över 35 °C.
Blinkar två gånger i följd


AVLS-inställning


Indikerat förhållande
Status för OPR-lampan
Ljud
Enheten är i AVLS-inställningsläge.
Tänds
AVLS aktiveras.
Blinkar två gånger i följd
AVLS inaktiveras.
Blinkar två gånger i följd


Formateringsinställning


Indikerat förhållande
Status för OPR-lampan
Ljud
Du har gått in i inställningsläget för formatering.
Blinkar
Väntar på bekräftelse om formatering ska utföras eller ej.
Tänds
Väntar på att formateringen ska starta.
Tänds
Formateringen utförs.
Blinkar snabbt