Installera Media Go

Installera Media Go på din Windows-dator.
 1. Anslut din Walkman till din Windows-dator med hjälp av USB-dockan (medföljer).

 1. Öppna ”WALKMAN”-mappen genom att följa en av procedurerna nedan beroende på datorns operativsystem.

 • Windows 7 eller tidigare:
  Välj ”Start” – ”Dator” eller ”Den här datorn” och välj mappen under ”WALKMAN”.

 • Windows 8:
  Välj ”Skrivbord” från ”Startsida” för att öppna ”Utforskaren”. Välj ”WALKMAN”-mappen i ”Dator”-listan.

 1. Dubbelklicka på ”FOR_WINDOWS”.

 1. Dubbelklicka på ”Setup” (eller ”Setup.exe”) i mappen. Installationsfilen extraheras.

En skärm för ”Kontroll av användarkonto” kan visas beroende på Windows-versionen. I så fall klickar du på ”Ja”.
 1. Följ anvisningarna på skärmen för att installera Media Go.

När du klickar på ”Slutför” efter installation, startar Media Go automatiskt.
Tips
 • Under installationen kan du uppmanas att installera ytterligare programvarukomponenter som krävs för att köra Media Go. Om du blir uppmanad att göra det följer du anvisningarna på skärmen för att hämta och installera komponenterna.

 • När din Windows-dator är ansluten till Internet söks och hämtas den senaste versionen av Media Go automatiskt. Om ett meddelande om att installera den senaste versionen av Media Go visas klickar du på meddelandet och följer anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

 • Även ”WALKMAN Guide” som innehåller en lista med praktiska länkar installeras.

Obs
 • Datorn kan behöva startas om beroende på miljön. Följ anvisningarna på skärmen.