Importera musik från CD-skivor med Media Go

Du kan använda Media Go till att kopiera musik från CD-skivor. Följ dessa anvisningar för att kopiera spår från en CD-skiva till en dator.
Tips
  • Mer information om hur du använder Media Go finns i hjälpen för Media Go.

  1. Starta Media Go och sätt därefter in en ljud-CD-skiva.

Media Go känner av CD-skivan och visar ett fönster med CD-information. När Media Go hämtar CD-informationen (CD-titel, spårnamn, artistnamn etc.) visas den i fönstret.
  1. Klicka på .

Vänta tills alla spår har importerats.
Tips
  • Rekommenderat filformat för kopiering av CD-skivor är AAC (.mp4) och MP3 (.mp3). Det går att överföra musik mer effektivt till din Walkman med de formaten.

  • Media Go hämtar CD-informationen från en databas på Internet. Beroende på CD-skivan finns eventuellt inte informationen tillgänglig i databasen. Om informationen för en CD-skiva saknas kan du lägga till den efter att du har importera spåren. Information om hur du lägger till och redigerar CD-information finns i hjälpen för Media Go.

Obs
  • Importerade spår får endast användas för privat bruk. Om du tänker använda spåren på något annat sätt måste du har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.


Relaterade ämnen