Installera Content Transfer

Installera Content Transfer på din Mac-dator.
  1. Anslut din Walkman till din Mac-dator med hjälp av USB-dockan (medföljer).

  1. Välj ”WALKMAN” på sidofältet i Finder.

  1. Dubbelklicka på ”FOR_MAC”-mappen.

  1. Dubbelklicka på ”ContentTransfer.pkg”.

Installationsprogrammet startar.
  1. Följ anvisningarna på skärmen för att installera Content Transfer.

visas i Dock när installationen är klar. Klicka på för att starta Content Transfer.
Tips
  • All programvara som lagrats i mapparna ”FOR_MAC” och ”FOR_WINDOWS” i minnet på din Walkman kan tas bort efter installation för att öka det lediga utrymmet i Walkman. Innan du tar bort dem kan du vid behov kopiera informationen i ”FOR_MAC”-mappen till din dator som en säkerhetskopia.

Relaterade ämnen