Överföra musik med hjälp av Windows Utforskaren/Finder på Mac

Det går att överföra musik direkt från Windows Utforskaren eller Finder på en Mac-dator.
  1. Anslut din Walkman och en dator med USB-dockan (medföljer).

  1. Öppna [Music]-mappen genom att följa en av procedurerna nedan beroende på vilken typ av dator du använder.

Windows 7 eller tidigare:
Välj [Start] – [Dator] eller [Den här datorn] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [Music].
Windows 8:
Välj [Skrivbord] i [Startsida] för att öppna [Utforskaren]. I [Dator]-listan väljer du [WALKMAN] – [Storage Media] – [Music].
Mac:
Välj [WALKMAN] på sidofältet i Finder och öppna därefter [Music].

Datahierarkin kan variera beroende på datormiljön.
  1. Dra-och-släpp spår eller mappar i Music-mappen eller en av undermapparna.

Om datahierarkin

Dra-och-släpp spår eller mappar i rätt mapp som visas i följande bild. Din Walkman kan spela upp spåren på den 1:a till 8:e nivån i varje mapp.
Obs
  • Koppla inte bort USB-dockan medan OPR-lampan blinkar. Om detta sker så kan data som överförs eller lagras i din Walkman skadas.

  • Kontrollknapparna på din Walkman kan inte användas medan den är ansluten till en dator.

  • Ändra inte mappnamnet och ta inte bort Music-mappen.

  • En del spår kan eventuellt inte spelas upp på din Walkman på grund av upphovsrättsskydd.

Relaterade ämnen