Spela upp musik

 1. Starta din Walkman. [Mer information]

 1. Tryck på -knappen.

Tryck en gång till på -knappen för att pausa musiken.
 1. Om du vill stoppa uppspelning helt ska du stänga av din Walkman manuellt.

Skjut låsknappen för att låsa -knappen (Ström).
Obs
 • Om ingen funktion är igång eller används under 30 minuter medan din Walkman är i pausläge stängs den automatiskt av.

 • Din Walkman förbrukar batteriladdning i pausläge.


Tips
 • Tryck och håll -knappen i mer än 1 sekund vid uppspelning av musik för att starta ZAPPIN-uppspelning. [Mer information]

 • Om du vill ange låtarnas uppspelningsordning ska du redigera spellistan med hjälp av spellistfunktionen för Media Go, Windows Media Player eller iTunes och överföra den därefter till din Walkman. Använd Content Transfer för att överföra spellistor från iTunes till din Walkman.

 • När uppspelningen av det sista spåret är klar startar din Walkman automatiskt om uppspelningen från det första spåret och fortsätter uppspelningen i ordningsföljd.

Om volymanvändning (endast för länder/områden som följer EU-direktiv)

Ett larm (ljudsignal) och ett varningsmeddelande ”Check the volume level” (Kontrollera volymnivån) används för att skydda dina öron när du första gången höjer volymen över en specifik nivå (*1). Du kan inaktivera larmet och varningen genom att trycka på valfri knapp.
Obs
 • När du har stängt av larmet och varningen kan du öka volymen över den specifika nivån (*1).

 • Efter den första varningen upprepas larmet och varningen en gång var 20:e timme som volymen är högre än den specifika nivån (*1). När detta sker ändras volymen automatiskt till nivå [7].

 • Om volymen ställs in bortom den specifika nivån (*1) och du stänger av din Walkman återgår volymen automatiskt till den specifika nivån (*1).

(*1) Specifik nivå = [18]
Relaterade ämnen