Blandad uppspelning

  1. Tryck på P.LIST (spellista)/SHUF (blanda)-knappen för att spela upp spår i slumpvis ordning.

Om du vill återgå till normal uppspelning ska du trycka en gång till på P.LIST (spellista)/SHUF (blanda)-knappen.
Obs
  • Det går inte att hoppa till föregående eller nästa mapp under blandad uppspelning.