Spela upp spår i en spellista

Du kan överföra och spela upp spellistor som skapats med ett program som till exempel Media Go, Windows Media Player eller iTunes. För information om hur du skapar en spellista finns i programmets Hjälp.

  1. Tryck och håll in P.LIST (spellista)/SHUF (blanda)-knappen i mer än 1 sekund för spela upp spåren i en spellista.

Tryck och håll in /-knappen i mer än 1 sekund under uppspelning för att hoppa till början av föregående eller nästa spellista.
Om du vill återgå till att spela upp alla spår som överförts till din Walkman ska du trycka och hålla in P.LIST (spellista)/SHUF (blanda)-knappen i mer än 1 sekund under uppspelning av spåren i en spellista.
Obs
  • När du spelar upp spår i en spellista repeteras endast de spår som är registrerade i den spellistan.

Om format för spellista

Spellistor har följande format:

OS
Program
Format för spellista
Windows
Windows Media Player
.pla
Media Go (ver. 2.5 eller senare)
.m3u
Mac
iTunes (*1)
.m3u

(*1) Om du skapar en spellista med iTunes och överför den till din Walkman med Content Transfer kan du använda spellistan på din Walkman.
Obs
  • Om du har två spellistor med olika format på din Walkman spelas de upp i alfabetisk ordning, uppspelningen börjar med formatet ”.pla” följt av formatet ”.m3u”.