ZAPPIN-uppspelning

Vad är ZAPPIN-uppspelning?

Med ZAPPIN går det att spela upp spårklipp i följd under en förinställd tid.

Normal uppspelning


Tryck på och håll -knappen i mer än 1 sekund under normal uppspelning.

ZAPPIN-uppspelning

ZAPPIN-uppspelningen kan ställas in på antingen ”Zappin short” för 4 sekunder eller ”Zappin long” för 15 sekunder.
Tryck och håll -knappen i mer än 1 sekund för att ändra till ”Short” eller ”Long”.

ZAPPIN Short
ZAPPIN Long

Tryck snabbt -knappen under ZAPPIN-uppspelning.

Normal uppspelning


Starta ZAPPIN-uppspelning

  1. Tryck på och håll -knappen i mer än 1 sekund under normal uppspelning.

Röstvägledningen ”Zappin in” hörs och ZAPPIN-uppspelning startar.
(*1) Tryck på och håll -knappen i mer än 1 sekund.
Obs
  • Om den del som är den mest igenkända för ett spår inte kan hittas, sker uppspelningen av spåret cirka 45 sekunder från början. Om spårets längd är kortare än 45 sekunder sker uppspelningen från en punkt någonstans före slutet på spåret.

  • För att hitta den del av spåret om är den mest igenkända måste spåret först analyseras med 12 TONE ANALYSIS (SensMe). Överför spår med Media Go som analyserar spåren med 12 TONE ANALYSIS (SensMe).

Hoppa till föregående eller nästa spår, blandad uppspelning eller uppspelning av spellista under ZAPPIN-uppspelning

Under ZAPPIN-uppspelning kan du hoppa till föregående eller nästa spår, spela upp blandad uppspelning eller spela upp en spellista.
Proceduren för detta är samma som vid normal uppspelning.

Ändra uppspelningstiden för spårklipp i ZAPPIN-uppspelning

Uppspelningstiden för spårklipp kan ställas in på antingen ”Long” eller ”Short”.

ZAPPIN Short (4 sekunder)

ZAPPIN Long (15 sekunder)

  1. Tryck på och håll -knappen i mer än 1 sekund under ZAPPIN-uppspelning.

Röstvägledningen ”Zappin long” eller ”Zappin short” hörs och uppspelningstiden för spårklipp ändras.
(*1) Tryck på och håll -knappen i mer än 1 sekund.

Återgå till normal uppspelning

  1. Tryck på -knappen.

Röstvägledningen ”Zappin out” hörs och din Walkman återgår till normal uppspelning.
(*1) Tryck kort på -knappen.

Din Walkman startar om den normala uppspelningen från början av det spår som spelas när du trycker på -knappen.

Pausa uppspelning under ZAPPIN-uppspelning

  1. Tryck på -knappen.

Röstvägledningen ”Zappin out” hörs och din Walkman återgår till normal uppspelning.
  1. Tryck en gång till på -knappen.

Uppspelningen är pausad.